دانشمند

زندگي نامه ي ژول ورن

زندگي نامه ي ژول ورن

ژول ورن در هشتم فوریه ۱۸۲۸ میلادی در یک خانواده مرفه در منطقه فدو از شهر نانت فرانسه به دنیا آمد. به خواست پدرش تحصیلاتش را در رشته حقوق به پایان برد اما ذوق نمایشنامه‌نویسی و رمان‌نویسی او را بر آن داشت که کم‌کم به سوی ادبیات کشیده شود. در ابتدا هرچند موفق نبود، ولی بعد پیشرفت سریعی کرد. «پنج هفته در بالون» او بسیار موفق بود و هواخواهان بسیاری یافت. ناشر آثار او، پیر-ژول هتزل برای او دوست و مشاور و همراه بسیار خوبی بود.

از این گذشته، ژول ورن با دقت و نکته بینی به معرفی کشورها می‌پرداخت برای نمونه در بخشی از کتاب فاتح آسمان‌ها به شناساندن ایران نیز می‌پردازد. از کویر لوت و خطه شمال و دریای مازندران سخن به میان می‌آورد و در توصیف آن مکانها از خود مهارت به سزایی نشان می‌دهد.

در آغاز آثار ژول ورن تنها در میان کودکان طرفداران و علاقمندانی داشت تا آن که منتقد و نویسنده‌ای به نام مارسل موره (۱۹۶۹-۱۸۸۷) چندین کتاب و رساله درباره ژول ورن نوشت و او را چنان که بود به دنیا معرفی کرد. مارسل موره در دو کتاب: «ژول ورن بسیار شگفت انگیز» (۱۹۶۰) و «اکتشافات ژول ورن» (۱۹۶۳) ژول ورن را به دنیا شناساند و از آن به بعد دوستداران ادب با نظر جدی تری به ژول ورن می‌نگرند.

ژول ورن که هفتاد وهفت سال (1905-1829)درین گویال(کره) خاکی زیست،نزدیک به هشتادو داستان داراز وکوتاه وماتیکان(رساله) نوشته ی پژوهشی ونوشتار نوشته است.مانند تاریخ مصر و فرانسه و مستعمره هایش (1868) تاریخ رهنوردیهای بزرگ و رهنوردیهای بزرگ (1878) کریستف کلمب (1883) و افزون بر آن پانزده نمایشنامه نوشته که در آن دوره بروی صحنه رفته است.بااین باز یاد این نغزک(نکته) بایسته است که نام اوری او با سه درازداستان نام آورش پنج هفته در بالن ورهنوردی به میان زمین و از ماه به زمین آغاز شد.با این باز دلکش اینکه در دورانی که نویسندگان خوش قریحه وچیره دستی چون بالزاک ،دیکنز،آلکساندردوما و تولستوی و داستایوسکی،تورگینف،فلوبر،استاندال و ژرژ الیوت و امیل زولا و ده ها نویسنده نامدار دیگر بودند،ژول ورن نه تنها نویسنده وگردآور ورزیده جای خود را باز کرد، بلکه با پیش بینی های ارزنده و روشن بینانه ی خود،چراغ راهنمای نوآوران و دانشمندان در نیم وهتا یک سده پس از آن گردید که شایع استکشتی هسته ای ناتیلوس از روی نوشته ی نامدار او هشتاد فرسنگ زیر دریا ساخته شد وبه همین شُوَند(علت) نام آن کشتی افسانه ای بر این کشتی راستین نهاده شدژول ورن در8 فوریه 1828 در شهر نانت به گیتی آمد.پدرش پیر ورن در سال 1827 با دختری ازنانت عروسی کرده بود وهرچند که خانواده دختر از توانگری سرشاری برخوردار بود،با این باز پیرورن که دلبستگی به آموختن وخواندن داشت به کار دادگویی(وکالت) پرداخت .ژول ورن برادری به نام پل(1897-1829) وسه خواهر به نامهای آنا،ماتیلد وماری داشت.در سال 1839سوار برکشتی خویشی به نخستین دریانوردی دور ودرازش پرداخت وبه هند رفت... درسال1844در دبیرستان نانت نام مینویسد وبه آموختن چیمهای(معنی های) بیان وفرزانش(فلسفه) میپردازد.پس از گرفتن گواهینامه به پیشنهاد پدربه کارهای حقوقی راه می یابد.همزمان به نوشتن نمایشنامه واندوه نمایش (تراژدی) می پردازد بااین باز ازسوی خانواده برای نوشتن داستانهای اندوه انگیزبه او واسرنگ(حمله) میشود وکمابیش از آن دست میکشد.در سال 1848با گرفتن پرگ (اجازه) از پدربرای دنباله ی آموختن در رشته حقوق به پاریس میرود با بهره وری از گزک(فرصت) میکوشد تا نمایشنامه های خود را به روی صحنه ببرد.با این باز کارها آنجور که جوان ساده دل شهرستانی می اندیشید برابر کام پیش نمیرود،پدر ماهانه ی اندکی برای او میفرستد واو ناچار برای گذارن زیست هزینه ی آموختن باید با دشواری بکوشد و صرفه جویی کند.جوریکه برای خریدن پته ی(بلیت) نمایش شکسپیر ناچار میشود سه روز ازخوردن خوراک روبرگرداند. با این باز در همه ی این چندگاه دمی ازکار نوشتن بازنمی ماند وهمچنان به آفریدن نوشته های گرانمایه ی خود دنباله میدهد ودرین چندگاه که الکساندردوما روی آور چَشش(ذوق) وقریحه ی وی شده است نویسنده ی جوان را به زیروبال وپر خود میگیرد وهتا برای دیدن نمایشنامه ها او را به لژ ویژه ی خود میفرستد(نمایشنامه ی جوانان تفنگدار)در سال 1849 با الهام از دوما سه نمایشنامه مینویسد که یکی را دومای پدر میپسندد ودر سال 1850 نمایشنامه ی یاد شده به نام «پوشالهای برباد رفته» برنمایشخانه (تئاتر) تاریخ ی برروی صحنه میرود وبا کامیابی نسبی روبرو میشود.ژول ورن دنباله ی آموختن در رشته ی حقوق را نمی فراموشد وبه به درخواست پدر قرار است پس از پیراختن(فراغت) از آموختن در شهر نانت به کار دادگویی بپردازد.با این باز مهر نویسندگی او را بخود نمیگذارد وروانه پاریس میشود.برای روزگذراندن ناچار از آموزانیدن میشود و درآن حال به نوشتن میپردازد ودستاورد آن روزگار چند نسک است که در سالیان پس از آن زیر نام شگفتین اسپاشنوردیها (اسپاش=فضا)پخش میشود.در سال 1852ژول ورن نخستین بزرگ نوشته ی خود رابه نام «مارتین پاز» را که داستانی میژویی (تاریخی) درباره جنگ ها وبرخوردهای هندو ها ودورگه های پرونی واسپانیولیست دررشته پخشگریهای دیرینکده ی خانواده ها چاپ کرد.نویسنده 24 ساله فرانسه ای اینک به چنان نام آوری رسیده که در همه ی محفل های ادبی از ذوق وقریحه و پهناوری دانسته های او بویژه در رشته میژوی گیتی شناسی گفتگو میشود.در سال 1853نمایشنامه دیگر ژول ورن در نمایشخانه لیریک با کامیابی فراوانی روبرو میشود.سپسین سال نخستین دراز داستان خود به نام ارباب زاخاری و زمستانی در قطب رپیتوا(جنوب) زا پخش میکند ودرین حال از نوشتن نمایشنامه دست برنمیدارد.در سال 1857 با انباز زیستش که بیوه ایست بیست وشش ساله آشنا میشود کار به عروسی میکشد.در سالهای 1859تا 1861به رهنوردیهای پژوهی خود میپردازد وبه اسکاتلند و نروژ اسکاندیناوی میرود.پس از یازگشت اپرتی را برروی صحنه میبرد.در 3 اوت 1861 میشل ورن تنها کودک وی به گیتی می آید.در سال 1862با پخشگری به نام هتزل قرارداد فروش نسک نامدار خودپنج هفته در بالن را دستینه(امضا) میکند وهمکاری این دو بیست سال دنباله مس سابد.دلکش اینکه تازه ژول ورن درمی یابد که قریحه او درداستان نویسیست ونخست فرانسه ودر زمانی کوتاه پس از آن گیتی از هستی این نویسنده آفریننده آگاه میشود.هتزل که اینک ستاره ای را یافته به ژول ورن پیشنهاد همکاری با ماهنامه ای زیر نام آموزش وسرگرمیها پخش میشود میدهد او میپذیرد ودر20 مارس 1664 سرگذشت های ناوخدا هاتراس را در آن به گونه پانویس پخش میکند وسپس آنرا به نگاره نسک درمی آورد ودر سال 1865رهنوردی به میان زمین وسپس از زمین به ماه رازیر نام خط سیر یکراست در 97تسو(ساعت) و20ریزمار(دقیقه) میپخشد. با این باز نباید فراموشید که روزنامه جدی وپر خواننده ی دبا گفتمانهای پاورقی از زمین به گویال ماه ورهنوردی به دور ماه را چاپ کرده است. فرزندان ناوخدا گرانت(1867) بیسا هزار فرسنگ زیر دریاها(1869) دور گیتی در هشتاد روز(1873) گزیره(جزیزه،آبخَست)[ راز آمیز(1874)میشل استروگف(1876) هندوهای سیاه(1877) ناوخدای پانزده ساله(1878)گرفتاریهای یک چینی در چین پرتوسبز(1882) گرابان سزسخت(1883) شهر عصبه در آتش(1884) ماتساس ساندروف(1885) گشاینده(1886) دو سال در تعطیلات(1888) کاخ کارپات(1892) رهنوردی به بیابان رازآمیز وگزیره چرخدار(1895) در برابر درفش(1896) رخدادی در لیوونی(1904) ارباب گیتی(1904) در سال 1866 که ژول ورن به اوج نام آوری وکامیابی خود رسیده بود برای خود یک کشتی گردشی خرید و آن را به نام پسرش سن میشل گذاشتکام ناکام این کشتی گویا برای رهنوردی او ویژگی داشت بااین باز در بن ابن کرجی ماهیگیری دفتر کار مرکز خوانشهای او شمرده میشد وهنگامی که در دریا ی مانش دریانوردی یا در روی رودخانه سن کشتی میراند، درهمان هنگام به اندیشیدن می پراخت ودستاورد اندیشه های خود را به گونه ی اثرهای جاودانی به روی رُخنَه(کاغذ) می آورد.در سال 1867 به همراه برادرش پل با کشتی نهمار ومجهزی به گریت ایسترن رهسپار آمریکا شد ودر بازگشت شاهکار ارزنده ی خود به نام بیست هزار فرسنگ زیر دریاها را نوشت.در سال 1872به شهر آمین زادبوم همسرش رفت ودر آنجا جای گرفت.دو سال پس از آن یک مهمانخانه خودمانی و این بار یک کرجی گردشی راستین را خرید ونام آنرا سن میشل دویم گذاشت دور گیتی در هشتاد روز را به روی صحنه برد که دوسال با کامیابی بسیار بَشولش (اجرا) آن دنباله می یافت.(1874) ژول ورن در سال 1871 پدر ودر سال 1887 مادر خود را ازدست داد.درسال 1897 برادرش پل رخت به سرزمین دیگر کشید وخود وی در سال 1902 دچار آب سپید(آب مروارید) گردید اگرچه که در سالهای نام آوری وسرافرازی چنین یاد کرده است:«من هیچ گلایه ای از زیستن ندارم کم وبیش هرآنچه را میخواسته ام، بدست آورده ام.» در سال 1886-1887 پس ازیک درام خانوادگی که به تیراندازی برادزاده اش به سوی او انجامید وبا دوگلوله زخمی اش ساخت وهیچکس هم شُوَندش(علت) را ندانست، ژول ورن به دنباله کار خود در شورای شهر آمین که از چندی پیش به آن سرگرم بود،پرداخت اینجور به نگر میرسد که شخصیت اَواره ای(اداری) ونویسندگی وی ناهمسازی ندارند وبخوبی یکدیگر را می پذیرند.در یال 1892 به خواهرانش مینویسد:پاریس دیگر مرا نخواهد دید.زیست نامه نویسهای ژول ورن او را در سالهای 1884-1905خاموش افسرده وسرخورده گواشیده اند(توصیف) واین برداشت را از یکی از نامه هایی که برای خواهرش فرستاده بدست آورده اند:«هر جور خوشی وشادی برایم برنتافتنی شده وشخصیت ومنش من به هماد(کل) دگریده(تغییر کرده) وکوفت هایی بر من راه یافته که هرگز از آن رهایی نخواهم یافت.» هرچند که با پشتیبان جویی به نوشته های دیگر وارونه ی این دیدمان رفتاری نیز اورده شده است.زیرا او تا ذ واپسین دمی که توانا به گرفتن کِلک بود از تکاپو دست بر نداشت.هتا یک بار در نزد نویسنده ایتالیا یی دوآمی چیس گفته بود:زمانیکه من کاری ندارم،میسَُهم (احساس میکنم) که زندگی از هستی ام رخت بر بسته است.او همچنان به خواندن نوشته های ادگار آلن پو که بسیار به آن دلبسته بود نوشتن دراز داستان نامدارش هیولای یخ بسته(ابوالهول یخ ها) دنباله می داد وتا 24 مارس 1905که به همیشگی(ابدیت) میپیوندد ده نسک دیگرمینویسد.بن مایه:سفر به صحرای اسرارآمیز- ژول ورن-هوشیاررزم آزما-ارغوان-هشتم-1375 ژول ورن در ۲۴ مارس ۱۹۰۵ بر اثر بیماری دیابت، در شهر آمیین درگذشت.

آثار

·         نوولِ مارتین پاژ-۱۸۵۲

·         نمایشنامه کولی مابارد-۱۸۵۳

·         ارباب زکریا-۱۸۵۴

·         ترانه کمدی «یازده روز در پایتخت»-۱۸۶۰

·         پنج هفته در بالن- ۱۸۶۲

·         سفر به مرکز زمین- ۱۸۶۴

·         از زمین تا ماه- ۱۸۶۵

·         فرزندان کاپیتان گرانت – ۱۸۶۷

·         جغرافیای مصور فرانسه و مستعمرات آن-۱۸۶۸

·         سفر به مدار ماه – ۱۸۷۰

·         بیست هزار فرسنگ زیر دریا- ۱۸۶۹

·         دور دنیا در هشتاد روز – ۱۸۷۳

·         جزیره اسرارآمیز – ۱۸۷۴

·         میشل استروگوف – ۱۸۷۶

·         خطهای سیاه-۱۸۷۷

·         تاریخ مسافتهای بزرگ و مسافران نامدار-۱۸۷۸

·         ابوالهول یخی

·         ناخدای پانزده ساله-۱۸۷۸

·         مسافرت در راه چین-۱۸۷۹

·         پانصد میلیون-۱۸۷۹

·         اشعه سبز-۱۸۷۹

·         فرشته لجباز-۱۸۸۳

·         ماتیاس ساندروف-۱۸۸۵

·         جزیره‌ای در آتش-۱۸۸۴

·         فاتح شبگرد-۱۸۸۰

·         روبر فاتح

·         دو سال تعطیلات-۱۸۸۸

·         کاخ کارپات‌ها-۱۸۹۲

·         جزیره آفتاب‌پرستان-۱۸۹۵

·         در برابر پرچم-۱۸۹۶

·         یک درام در لیونی-۱۹۰۴

·         صاحب جهان-۱۹۰۴

جنگل هاي تاريك آمازون انسانهای میمون نما (شهر شناور) کاروان لجوج پایان دنیا مدرسه رابینسونها اژدهای دریایی خانه متحرک سرزمین تاریکی دیوار چین آوارگان جزیره آتشفشان طلایی فاتح آسمانها آخرین هدیه زیر زمین اژدها(پانصد ملیون ثروت) اسرار کشتی سنتیا سوداگرای پوست فانوس دریایی ماجراهای ناخدا هاتراس ماجراهای آفریقا آقای سزار فرزند ایرلند جزیره ای در آتش جزیره یخبندان حادثه ای در لیونی شکار شهاب در سیارات چه میگذرد؟ کشتی شکستگان تونل زیر دریایی(در برابر پرچم) سفر به صحرای اسرار آمیز(هجوم دریا) قلعه مرموز(قصر کارپاتها) اشعه سبز سفر پر ماجرا سیاره سرگردان جزیره آفتاب پرست ابوالهول یخ ها ماتیاس ساندروف فرزندان کاپیتان گرانت سفر به مرکز زمین سفر به کره ماه جزیره اسرار آمیز میشل استروگف دور دنیا در 80 روز ناخدای 15 ساله جنگلهای تاریک آمازون 20000فرسنگ زیر دریا خطهای سیاه 2سال تعطیلات دلاور ستاره جنوب 5هفته در بالن

 

+ نوشته شده در  شنبه دهم مرداد ۱۳۸۸ساعت ۱۵:۱۵ بعد از ظهر  توسط نقی زاده  |